OVER ONS

 

Centraal Wonen Redemark

(sinds augustus 1978)

Bestuurlijke geschiedenis van de Redemark

Verleden
De woningen aan de Redemark, die behoren tot het project van de Coöperatieve Woonvereniging Centraal Wonen Almere Haven u.a. kortweg CWAH, zijn ontwikkeld en gebouwd door een groep mensen, die een woonklimaat wilde realiseren, waarin iedereen veilig, sociaal en plezierig zou kunnen wonen, ongeacht opleiding, inkomen, etc.
Om dit doel te bereiken werden regels ontwikkeld waar ieder zich aan had te houden. Voorts werden er een aantal rechtslichamen in het leven geroepen om de regels te kunnen handhaven.

Het woonplan werd ontwikkeld door de Stichting Werkgroep Centraal Wonen Almere Haven. Deze stichting gaf opdrachten aan bijvoorbeeld architectenbureau VDL, constructiebureau Ruppert, Westland Utrecht Hypotheekbank, etc. en tekende overeenkomsten met het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (Zijp) en Rijksdienst IJsselmeerpolders (Rijp).

Toen het woonplan gereed was voor uitvoering, de subsidieregeling was geregeld en de bouwvergunning verleend, moest het een en ander in een definitief bestuurlijk jasje worden gegoten. De volgende lichamen werden opgericht:

- Stichting Centraal Wonen Almere Haven,
die de ideële belangen van de Redemarkers zou behartigen. Alle (toekomstige) Redemarkgezinnen waren bestuurslid van deze stichting. Deze stichting kreeg een startkapitaal dat bestond uit een teruggestort gedeelte van de afsluitprovisies van de hypotheken.

- Coöperatieve Woonvereniging Centraal Wonen Almere Haven u.a.
die de stoffelijke belangen van de Redemarkers zou behartigen. Alle (toekomstige) Redemarkgezinnen waren lid van deze vereniging. De vereniging is onder meer eigenaar van het gemeenschapshuis e.d.

Stichting Exploitatie Warmtepomp Almere Haven (SEWAH),
die de experimentele collectieve verwarmingsinstallatie zou gaan beheren en exploiteren.

De bestuursstructuur was als volgt:
Het bestuur van de Vereniging werd gekozen door de leden. Dit bestuur was tevens dagelijks bestuur van de Stichting Centraal Wonen en bestuur van de SEWAH. Het bestuur van de SEWAH delegeerde haar bestuurstaken aan de Werkgroep Warmtepomp.

Toen de experimentele warmtepompinstallatie werd ontmanteld en geliquideerd werd het vermogen overgedragen aan de Stichting Centraal Wonen Almere Haven.
Ook de Stichting werd opgeheven werd haar vermogen overgedragen aan de Coöperatieve Woonvereniging Centraal Wonen Almere Haven U.A..

Huidige situatie

In de huidige situatie bestaan dus alleen nog de Coöperatieve Woonvereniging Centraal Wonen Almere Haven u.a.
Deze vereniging, waar we allemaal lid van zijn, heeft statuten en een huishoudelijk reglement dat nog geheel gebaseerd is op de oude constructie. Voorts is in de verkoopakte van de woningen een kettingbeding opgenomen dat eveneens geheel gericht is op de oorspronkelijke situatie.

Met dank aan de Werkgroep Statuten:
Ruud Wilders
Rie van der Bel
Jeroen van Tol

Toevoeging:
De Werkgroep Statuten heeft van het bestuur de opdracht gekregen om voorstellen te formuleren voor het aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement, opdat deze meer zullen stroken met de huidige situatie en werkelijkheid.

 

 

 

 

 

 

disclaimer